Tuesday, August 22, 2017

7.ತುಳು ಪಾತೆರೊ: ತುಳು ಭಾ‍ಷಾ ಶಾಸ್ತ್ರ ಬೊಕ ವ್ಯಾಕರಣ

ಬುಧಾನಂದ ಶಿವಳ್ಳಿ ( ೧೯೨೩ - ೧೯೮೨  ) ಅರೆನ "ತುಳು ಪಾತೆರೊ: ತುಳು ಭಾ‍ಷಾ ಶಾಸ್ತ್ರ ಬೊಕ ವ್ಯಾಕರಣ"
ಮೂಲ ಪುಸ್ತಕದ ಪೂರ್ಣ ಪಾಠ ಈ ಲಚರಿ (ಬ್ಲಾಗ್) ಡ್  ದುಂಬುದ ಪುಟೊಕುಲೆಡ್  ಪ್ರಕಟವಾಪುಂಡು. ಒಂಜೊಂಜಿ ಅಂಕಣಲೆಡ್ ಕ್ರಮವಾದ್ ಒಂಜೊಂಜಿ  ಪ್ರಕರಣೊಲೆನ್ ಕೊರ್ಪುಂಡು.
ತುಳು  ಪಾತೆರೊ ಪುಸ್ತಕದ 
ವಿಕಿ(ತುಳು) ಪುಟ.   ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಯಿನ  ಕೃತಿ  ಪರಿಚಯೊನು ಈ ವಿಕಿ ಪುಟೊಟುಲಾ ಓದೋಲಿ.(ನೀಲಿಡ್ ಅಡಿಗೆರೆ ಪಾಡ್ದಿನ "ತುಳು ಪಾತೆರೊ ಪುಸ್ತಕ" ಶಬ್ಧೊನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಲ್ಪುಲೆ).
ತುಳುಪಾತೆರೊ ಪುಸ್ತಕೊಡು ಮೂಜಿ ಭಾಗೊಲು ಉಂಡು:
ಭಾಗ ೧: ಭಾಷಾ ಶಾಸ್ತ್ರ
ಭಾಗ ೨: ತುಳು ವ್ಯಾಕರಣ
ಭಾಗ ೩: ಅನುಬಂಧಲು.

ಭಾಗ ಒಂಜಿ -ಭಾಷಾಶಾಸ್ತ್ರ
ಪುಸ್ತಕದ  ಮುದೆಲ್ದ ಭಾಗೊಡು ಉಪ್ಪುನ ಅಧ್ಯಾಯೊಲು ಇಂಚ ಉಂಡು:
ಮುದೆಲ್ಪಾತೆರೊ
 1. ಭಾಷೆ
 2. ತುಳುವ ಪಾತೆರೊದ ಇತಿಹಾಸ
 3. ಶಬ್ಧ ವ್ಯುತ್ಪತ್ತಿ
ಕೊಡಿಪಾತೆರೊ
ಭಾಗ ರಡ್ಡ್:  ತುಳು ವ್ಯಾಕರಣ
ರಡ್ಡನೆಯ ಬಾಗೊಡು ಬರ್ಪಿನ ಪ್ರಕರಣೊಲು ಇಂಚ ಉಂಡು:
 1. ಅಕ್ಷರ ಪ್ರಕರಣ
 2. ಸಂಧಿ ಪ್ರಕರಣ
 3. ಶಬ್ಧ ಪ್ರಕರಣ
 4. ನಾಮ ಪ್ರಕರಣ
 5. ವಿಶೇಷಣ ಪ್ರಕರಣ
 6. ಧಾತು ಪ್ರಕರಣ
 7. ಕ್ರಿಯಾ ಪ್ರಕರಣ
 8. ಕೃದಾಂತ-ತಧ್ಧಿತಾಂತ ಪ್ರಕರಣ
 9. ಅವ್ಯಯ ಪ್ರಕರಣ
 10. ಸಮಾಸ ಪ್ರಕರಣ
 11. ತತ್ಸಮ ಪ್ರಕರಣ
 12. ವಾಕ್ಯ ಪ್ರಕರಣ
 13. ಲೇಖನ ಜಿಹ್ನೆ ಪ್ರಕರಣ
 14. ಜನಪದ ಸಾಹಿತ್ಯ
 15. ಭಾಷೆ-ಸಂಸ್ಕೃತಿ.

ಭಾಗ ೩:  ಅನುಬಂಧಲು.
ಮೂಜನೆಯ ಭಾಗೊಡು ಅನುಬಂಧೊಲೆನ್ ಸೇರಾದುಂಡು. ಅವು ಇಂಚ ಉಂಡು:

ಅನುಬಂಧ ೧: ಮೂಲ ದ್ರಾವಿಡೊಡ್ದ್ ಏಕಪ್ರವಾಹವಾದ್ ತುಳು-ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಲೆಗ್ ಬೈದಿನ ಪದಲು.
ಅನುಬಂಧ ೨: ಪ್ರಾಚೀನ ತಮಿಳು ಸಾಹಿತ್ಯೊಲೆಡ್ ತುಳುವ ಸಾಮಿಪ್ಯದ ಪದಲು
ಅನುಬಂಧ ೩: ಶಬ್ಧ ವ್ಯುತ್ಪತ್ತಿ- ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಮುಖ್ಯ ಭಾಷೆಲೆಗ್ ತುಳು ಸಾಮಿಪ್ಯ
ಅನುಬಂಧ ೪ ಅ: ತುಳು ಕ್ರಿಯಾ ಧಾತುಲು
ಅನುಬಂಧ ೪ ಇ: ಸಂಸ್ಕೃತ್ ಧಾತುರೂಪಲು- ಕೃದಾಂತ-ತಧ್ಧಿತಾಂತ (ಸಾಧಿತ ) ರೂಪಲು.
ಅನುಬಂಧ ೪ ಉ: ತುಳು ಧಾತುಲೆಡ್ದ್ ಕೃದಾಂತ-ತಧ್ಧಿತ ನಾಮಪದ ರಚನೆ.
ಅನುಬಂಧ ೫: ತುಳು ಲಿಂಗ್,ವಚನ ಕಾಲ ಪ್ರತ್ಯಯಲು, ಕ್ರಿಯಾಪದಲು.

ಕನ್ನಡ ಲಿಪಿ ವಿಕಾಸ.


No comments:

36.ಅನುಬಂಧ ೫; ತುಳು ಲಿಂಗ ವಚನ ಕಾಲ ಪ್ರತ್ಯಯಲು-ಕ್ರಿಯಾಪದಲು

ತುಳು ಪಾತೆರೊ ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- C£ÀħAzsÀ 5...